Tekenen Engageert

ARTICLE – JUNE 2012 (Dutch only)

Tekenen engageert

door Nina Folkersma
gepubliceerd in: Zonder Titel. Amateur en professional in de beeldende kunst, uitgave  Fonds voor Cultuurparticipatie i.s.m. Mondriaan Fonds, NAi Uitgevers, 2012

Royal Art Lodge

EXCERPT

Nina Folkersma ziet in het hedendaagse veranderende kunstenlandschap, waarin men steeds meer begint te beseffen dat de relatie met het publiek anders en vooral actiever moet worden ingevuld, een schone toekomst weggelegd voor tekenen. Tekenen is uitermate geschikt om bezoekers te engageren, het spreekt zowel de amateur als de professional aan.

Het was een van de leukste en meest inspirerende tentoonstellingen die ik onlangs heb gezien: de tekenshow A Perfect Day in de Westergasfabriek in Amsterdam. Een tentoonstelling met werk van meer dan zestig internationale tekenaars waarbij de humorvolle relatie tussen beeld en tekst centraal stond. Noem het strips, beeldverhalen of beeldkunst; de tekeningen veroorzaakten in ieder geval zonder uitzondering een lach op de gezichten van de bezoekers. Zelden zoveel gegniffel gehoord in een tentoonstelling. ‘Goedgemutst, hier en daar ontregelend en bovenal grappig’, met deze zin vatten de samenstellers Paul Faassen en Olga Scholten hun project perfect samen. Dankzij de sympathieke en open uitstraling wist A Perfect Day een brede groep tekenliefhebbers te trekken. Niet alleen om te kijken, maar ook om zelf mee te doen en eigen werk te tonen, bijvoorbeeld tijdens de portfolioavond voor jong talent. Noem ze creatieven, hobbyisten of amateurs; zeker is dat de samenstelling van bezoekers diverser was, en hun betrokkenheid groter, dan bij een gemiddelde museumtentoonstelling.
(……)

STREAMERS

A Perfect Day wist een brede groep tekenliefhebbers te trekken. Niet alleen om te kijken, maar ook om zelf mee te doen en eigen werk te tonen.

In de museale wereld heerst vaak het geloof dat wat goed is voor de kunstenaar ook goed is voor het publiek. Zo blijft de professionele kunstwereld keurig gescheiden van de wereld van de amateur.

Kunstinstellingen beginnen steeds meer te beseffen dat de relatie met het publiek anders en vooral actiever moet worden ingevuld.

Terwijl de museale wereld doorgaans uitgaat van het kunstwerk, de kunstenaar of de kunstcontext, houden andere initiatieven zich meer met overdracht bezig.

Cultureel geïnteresseerden willen een bijdrage kunnen leveren, in plaats van zich beperkt te voelen tot de functie van passieve toeschouwer of bezoekerscijfer.

Tekenen is uitermate geschikt om bezoekers te engageren, het spreekt zowel de amateur als de professional aan.

Talent night, A Perfect Day – Tekenshow 2012

MEER INFO: Deneuve Cultural Projects